Ingen støtte fra ISU og NSF

Forskning viser en sammenheng mellom hvor lenge starteren «holder» løperne og sluttiden deres. Hva er reaksjonen fra ISU og NSF på dette?

I en egen artikkel har vi beskrevet hvordan nederlandske forskere i 2015 regnet seg frem til en sammenheng mellom hvor lenge løperne måtte stå på startstreken og den sluttiden de fikk. Sammenhengen gjelder for den olympiske 500-meteren i OL 2010.

Forskerne har også kommet med et konkret forslag til hvordan problemet (hvis det er et problem) kan bøtes på, nemlig ved å innføre et fast tidsintervall fra starteren sier «ready» til startskuddet går.

 

Øystein Haugen: – Prosedyren er god nok

Norges representant i Det internasjonale skøyteforbundets (ISU) tekniske komité viser til at dette emnet har vært under kontinuerlig diskusjon gjennom mange år. Via justeringer av regler og praksis har man pr. i dag en startprosedyre som er «god nok», i den forstand at det ikke finnes kjente forslag/løsninger som innebærer forbedringer. Problemet er iflg. Haugen at det å være i bevegelse framover ikke kan fanges opp av automatikk.

Øystein Haugen presiserer at eventuelle endringer i startprosedyren må vedtas av ISU-kongressen.

 

Marcel Vanberg: – Dårlig forslag

Marcel Vanberg i den tekniske komiteen til Norges Skøyteforbund (NSF) har ikke satt seg inn i det nederlandske forskningsprosjektet, men han er i utgangspunktet skeptisk til at det skulle ligge noen forbedring i det forslaget som er omtalt.

Intervallet er allerede i dag «fast» på 1 til 1,5 sekund, fra det øyeblikket begge løpere står stille. Skulle man innføre et fast intervall, der feilstart bare ble dømt for kryssing av startlinja før skuddet gikk, ville det bli store muligheter for «kreativ starting» – dvs. bevegelser før skuddet går og tilsvarende god start. Vanberg mener resultatet ville bli noe à la det vi ser på filmer fra 1970-tallet og tidligere, hvor løperne aldri sto rolig.

Et konkret forslag som Vanberg derimot mener kunne ha hatt noe for seg, var hvis det ble satt opp en fotocelle som indikerte kryssing av strek, slik at man slapp å observere dette visuelt.

 

Bildene av Øystein Haugen og Marcel Vanberg er hentet fra Norges Skøyteforbunds nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *