Ugyldig sprint-NM? Åpent brev til NSF

Vedr. mulig feil i uttaket til NM sprint 2017 og NM generelt, grunnet manglende supplering/uttak.

Se NSFs årbok og NSFs uttakskriterier for 2016/2017.

Forslag 18 fra Asker SK og Tynset IF er IKKE tatt til følge i uttakskriteriene 2016/2017 selv om forslaget er vedtatt mot 3 stemmer (styret i NSF var imot). Dette står ikke bekreftet i årboken fra Skøytetinget anno 2015. Det mest graverende er at VERKEN innhold eller ordlyd som ble vedtatt av Skøytetingets delegater står omtalt i gjeldende  dokument for uttakskriterier utgått fra NSF.

Ergo overholder NSF ikke forslag 18 utgått fra Asker og Tynset, vedtatt på Skøytetinget 2015 som gir NSF mandat til å følge dette via deres utpekte utvalgsansvarlige/ uttakskomitee bestående av:

Lasse Sætre (leder), Arne Skuterud, Arild Nebb Ervik og Edel Therese Høiseth med Hurtigløpskoordinator Svenn Erik Ødegaard som sekretær (seniorer). Junior-NM allround sprint/allround er delegert til Trond Eng og uttaksansvarlig Svenn Erik Ødegaard.

Slik jeg ser det er ikke Skøytetingets mandat overholdt.

Forslag 18:
Pkt. 1, her står det at minst 1 løper fra / 1 lag fra hver krets skal bli tatt ut.
Verken Finnmark, Troms, Nordland osv. har fått uttatt løpere. Vi mangler hele Nord-Norge.
Skøytetingets mandat fra 2015 er dermed ikke overholdt.
Pkt. 2 og 3. Her følges heller ikke antall uttatte opp fra NSFs uttaksansvarlige.

2.) De øvrige deltakere må kvalifisere seg i forhold til en kvalifiseringstid – tiden skal fastsettes ved sesongstart, senest 31.8. Kvalifiseringstid skal basere seg på antatt bestetider for ca. 35 løpere (ca. 20 løpere for 5000m kvinner / 10000m menn).

3.) Dersom dette på uttakstidspunkt gir mindre enn 24 deltakere på en øvelse må det tas ut flere løpere slik at det fylles opp til i 24 deltakere som vedtatt. For lengste distanse 5000m/10000m kan f. eks. 16 deltakere uttas.

Ergo er heller ikke punkt 2 og 3 overholdt, ref. vedtatt forslag 18 fra Asker og Tynset. Antallet er ikke supplert med ytterligere løpere som står klare for deltakelse.

Under årets NM sprint 2017 var det uttatt 108 løpere. Selv ikke dette viste seg var innenfor mandatet. Det gjeldende antall 13.01.2016, dagen før stevnestart, var 84 løpere. 24 løpere meldte avbud grunnet sykdom etc. Tilsvarende antall er IKKE supplert av NSF.

Supplering til junior NM kvinner ble ikke fulgt – pkt. 1, 2 og 3
Supplering til senior NM kvinner ble ikke fulgt – pkt. 1, 2, og 3
Supplering til senior NM menn ble ikke fulgt – pkt. 1, 2, og 3
Supplering til junior NM menn ble fulgt, men ikke pkt. 1.

Pkt. 4. Jeg reagerer også på om klubbene er tatt med på råd:

«Forslaget herunder vedtakspunktene 1 tom 3 oversendes til TKH for videre bearbeiding, herunder tilpasning av NSFs spesielle bestemmelser. Klubbene tas gjerne med på råd før endelig forslag lanseres.»

Spørsmålet er: Har klubbene blitt tatt med på råd før endelig forslag lanseres før uttak?

I min konklusjon er ikke punkt 1, 2 og 3 og 4 overholdt, ref. vedtatt forslag 18 fra Asker og Tynset.

Uttakskomiteen/uttaksansvarlige fra NSF har før NM sprint 2017  14-15/1 2016 IKKE supplert med ytterligere løpere som kan / er villige til å stille til start. De har derfor fraveket sitt mandat fra Skøytetinget 2015.

I den forbindelse stiller jeg spørsmål til NSF-styret og ledelse samt kopierte her om gjeldende resultater fra NM junior/senior kvinner/menn 2017 vil bli godkjent som de gjeldende resultater.

Jeg ber også generalsekretær Halvor Lauvstad samt uttaksansvarlige og skøytepresident (hvis vi har noen) uttale seg grunnet alle disse manglende forankringene de nå ikke har fulgt etter sitt mandat fra Skøytetinget 2015.

Etter mitt skjønn er saken uheldig og anses som graverende alvorlig, mht. om NM sprint 2017 vil bli godkjent.

Ber om kommentar og etterrettelig redegjørelse.

Med vennlig hilsen

Per O. Linnestad
Medlem i Aktiv Skøyteklubb.

 

Til: NSF generalsekretær v/ Halvor Lauvstad.
Kopi. Skøytepresident NSF v/ Rune Gerhardsen

Kopi NSF, Uttakskomitee medlem/Uttaksansvarlig
junior/senior, Svein Erik Ødegaard
Kopi NSF, Uttaksmedlem, junior Trond Eng
Kopi NSF, Uttakskomitee medlem, Lasse Sæthre
Kopi NSF, Uttakskomitee medlem, Edel Therese Høiseth
Kopi NSF, Uttakskomitee medlem Arne Skuterud

Kopi. leder Jo Wiklund Aktiv Skøyteklubb
Kopi. kasserer Stein Opdahl Aktiv Skøyteklubb
Kopi. Skøyteløper Jon Gauslaa, Aktiv Skøyteklubb
Kopi. Skøyteløper Ole Johannes Fosse.
Kopi. leder, Pieter Paul Furnee, Asker Skøyteklubb.
Kopi. leder Oddbjørn Lund, Tynset IF Skøyter

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *